Milyen újdonságot hoz az élet igéje 2015-ben?

Korábban mindig Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom alapítójának gondolatai szerepeltek a havi életige mellett. Ez év januártól Fabio Ciardi szerzetes írja az igéhez fűződő magyarázatot. Ezzel kapcsolatban készített vele interjút Michele Zanzucchi, melyet az Újváros.eu közöl.

Chiara Lubich,
a focolare mozgalom
alapítója
Miért volt szükség sok év után erre az újdonságra?

Azért, mert Isten igéje mindig új és aktuális. A keresztény nemzedékek évszázadokon keresztül újra és újra az igét olvasták, és mindig újabb gazdagságokat fedeztek fel benne. Nagy Szent Gergely is megállapította, hogy a Szentírás magyarázata kimeríthetetlen.

Természetes, hogy hat évvel Chiara Lubich halála után új igemagyarázatok készülnek. Ő sem fáradt bele soha, hogy újabb és újabb módon kommentálja az evangélium egy-egy igéjét.

Ez bátorít minket arra, hogy hozzá hasonlóan továbbra is az igéhez forduljunk tanácsért, mert a Szentírásnak mindig új válaszai vannak a különböző helyzetekre.

Miért kell élni Jézus igéit ahhoz, hogy megértsük az ő emberi és isteni természetét?

Ha jól megfigyeljük, azt látjuk, hogy még mielőtt élnénk az igét, az ige éltet bennünket. Jézus nyilvános működésének egy válságos időszakában – amikor a tanítványai közül sokan visszahúzódtak –, az apostolok megerősítették, hogy soha nem fogják elhagyni, mert „az örök élet igéi” nála vannak (vö. Jn 6,68). Ezzel kifejezték, hogy megértették, mi „az élet igéje”: szó szerint olyan szó, olyan ige, amely életet ad. Az Eucharisztiához hasonlóan, az igével találkozva is Jézust vesszük magunkhoz. Az igének – ahogy Chiara Lubich is írta –, az a rendeltetése, hogy „megegyék”, azért, hogy életet adjon a bennünk és a köztünk élő Krisztusnak. Sőt még több is mint étel, ha szabad így mondani, olyan, mint a levegő, ami nélkül nem lehet élni. Chiara egyszer elmondta, mit jelentett ez neki és társainak a lelkiség születésekor: „Életünk minden pillanatában az igéből táplálkoztunk. Ahogyan a test lélegzik, hogy élni tudjon, úgy a lélek azért, hogy élni tudjon, élte az igét.”


A keresztények évszázadokon keresztül élték az igét. Milyen újdonságot hoz Chiara Lubich ezen a téren?

Sokan megállnak ott, hogy elmélkedjenek az igéről vagy imába foglalják. Itt viszont arról van szó, hogy gyakorlattá és életté váltsuk, ahogyan Szent Jakab is figyelmeztet: „A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok…” (vö. Jak 1,22) Az, hogy az igét nemcsak a fülünkkel, hanem a szívünkkel is valóban ’meghallgatjuk’ azt jelenti, hogy úgy tesszük magunkévá, hogy egész keresztény létünket áthassa. Chiara Lubich felhívta a figyelmünket Isten igéjének társadalmi dimenziójára is. Meg kell teremtenünk magunk körül a keresztény közösséget. Ebben segít az élet igéjével kapcsolatos megosztás, vagyis az igéhez fűződő kommunikáció azok között, akik megélik, valamint az ige által kifejtett hatások megbeszélése, mert ezen keresztül felfedezzük az ige hatalmas erejét.”

Miért épp Önre bízták a havi életigék magyarázatainak megírását?

Talán azért, mert éveken át Chiara mellett éltem, együtt dolgoztunk, főleg a spirituális teológia területén. Életének utolsó időszakában, amikor már beteg volt, besegíthettem neki Az élet igéje magyarázatainak előkészítésébe is. Több éve az Abba iskola tagja vagyok, azaz abban a csoportban dolgozom, mely tanulmányozza az egység karizmájának „alapító szövegeit”. Remélem, hogy sikerült a karizma bölcsességét legalább egy kicsit magamba szívnom, és ez majd a magyarázatokban is kifejezésre jut. Mivel engem kértek fel, ez azt is jelenti, szabadon fejezem ki magam, saját érzékenységemmel és saját stílusomban. Azt is tudom, hogy ez csak egy rövid bevezetés lesz Isten igéjének olvasásába, és nem a magyarázat, és valóban az ige fog megmaradni és gyümölcsöt hozni az olvasóban.Fabio Ciardi

A Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai (OMI) szerzetesrend tagja. 1948-ban született Pratóban (Olaszországban), 1975-ben szentelték pappá. A római Claretianum Szerzetesteológiai Intézet professzora, szakterülete a szerzetesi közösség teológiája és a szerzetesintézmények karizmájának fejlődéstörténete. A Lateráni Pápai Egyetem spirituális teológia tanára. A Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának szakértője, a Missioni OMI című folyóirat főszerkesztője, valamint a Fokoláre Mozgalom „Unità e Carismi” című folyóiratának igazgatója.

Magyarul megjelent munkái: A te igéd tűz. Hogyan éljük az evangéliumot? (Új Város Alapítvány, 2009). Hogyan kövessem? Válasz Jézus hívására. (L'Harmattan – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2010)


2015. január 1.
Fabio Ciardi OMI
fotó: fabiociardi.blogspot.com, vitatrentina.it
forrás: www.magyarkurir.hu/hirek/milyen-ujdonsagot-hoz-az-elet-igeje-2015-tol